Το Τμήμα Νέων της Ελληνικής Κοινότητας στο Ντάργουιν διοργανώνει «βραδιά κουίζ» .

691

Το Τμήμα Νέων της Ελληνικής Κοινότητας στο Ντάργουιν, διοργανώνει «βραδιά κουίζ» την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Λεπτομέρειες στην αφίσα