Με διάταξη της Ανακρίτριας Κω συνενώθηκαν οι ανακριτικές δικογραφίες που αφορούν στην υπεξαίρεση 409.335 ευρώ από την ΑΝΕΚ επί Διοικήσεως Μ.Λελέκη.

1657

Με διάταξη της Ανακρίτριας Κω που φέρει ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2017 και μετά από σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, οι ανακριτικές δικογραφίες που  αφορούν στην υπεξαίρεση 409.335 ευρώ από τον Κεντρικό πράκτορα της ΑΝΕΚ, επί Διοικήσεως Μ.Λελέκη, συνενώθηκαν και θα συνεξεταστούν στο στάδιο της κυρίας ανάκρισης, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα οι αρχικές υποθέσεις  αφορούν:

1.Στη μήνυση που κατατέθηκε  από τη Διοίκηση Μ.Λελέκη δύο μόλις ημέρες πριν παραδώσουν και στρέφεται κατά του Κεντρικού Πράκτορα και του τότε Λογιστή και της υπαλλήλου της ΑΝΕΚ.

  1. Στη μήνυση που στρέφεται κατά ιδιώτη για υπεξαίρεση και πλαστογραφία

Οι δύο αυτές υποθέσεις μετά τη διάταξη της Ανακρίτριας Κω, θα συνενωθούν και θα συνανακριθούν με την ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της υποβολής έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου ετών 2010-2011 της ΑΝΕΚ από ορκωτό λογιστή, που κατατέθηκε από την ΑΝΕΚ στις 11 Μαρτίου 2013, στην οποία υφίστανται διαπιστώσεις του ελέγξαντος ορκωτού λογιστή σχετικά με την παράνομη και εξακολουθητική παρακράτηση του ποσού των 409.335 ευρώ από το Ναυτικό πράκτορα από τις εισπράξεις πωληθέντων εισιτηρίων της ΑΝΕΚ ,καθώς και την αντίστοιχη ελάττωση της περιουσίας της  ΑΝΕΚ κατά το ως άνω ποσό και την έλλειψη ρευστότητας της Εταιρείας, όπως και την απόδοση ευθυνών στις Διοικήσεις της ΑΝΕΚ για την παράλειψη είσπραξης του ποσού αυτού.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση στην έντυπη έκδοση της «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ» του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου 2017

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός