Θα λειτουργήσει Αστυνομικός Σταθμός στην Ψέριμο που θα στεγαστεί σε ακίνητο που θα διαθέσει ο Δήμος Καλυμνίων .

3323

Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκεται ήδη στη διαδικασία διαβούλευσης προβλέπεται η λειτουργία Αστυνομικού Σταθμού στην Ψέριμο.

Παρά τη σύμπτυξη σε ποσοστό 40% των Αστυνομικών Τμημάτων, Τμημάτων Ασφαλείας και Τμημάτων Τροχαίας σε όλη την Ελλάδα, στην Ψέριμο προβλέπεται η επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού που θα υπάγεται στο αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου.

Να θυμίσουμε ότι παλαιότερα λειτουργούσε Αστυνομικός Σταθμός στην Ψέριμο που στεγαζόταν στα κελιά του Ι.Ν Παναγιάς .

Για την άμεση λειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού και προκειμένου να μην υπάρξει θέμα στέγασης του, ο Δήμος Καλυμνίων θα παραχωρήσει το ακίνητο ιδιοκτησίας του στην παραλία Ψερίμου. Στο ίδιο ακίνητο θα υπάρχει προοπτική στέγασης και Λιμενικού Σταθμού

Σχετική απόφαση λήφθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ σήμερα Τρίτη 30 Αυγούστου.

Η απόφαση λήφθηκε κατα πλειοψηφία αφού η μείζων μειοψηφία και οι 3 παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της, Ι.Μαστροκούκος, Μιχαήλ Λελέκης και Σ.Ζερβός πρότειναν να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος υποστηρίζοντας ότι δεν είναι υποχρέωση του Δήμου αν εξασφαλίσει τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός