Ματαίωση του 6ου Συναπαντήματος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στην Πάτμο

730

Το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Δήμου Πάτμου με την αριθμ. 46/2016 απόφασή του ματαίωνει της διοργάνωσης του 6ου Συναπαντήματος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών διότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε από την ημερομηνία της λήψης απόφασης για την διοργάνωση μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης του Συναπαντήματος δεν ήταν επαρκές  για να ενημερωθούν οι Σύλλογοι και οι φορείς  ώστε να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους.

Επί πλέον ο χρόνος  είναι ανεπαρκής για να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες αναθέσεων και προμηθειών που απαιτούνται, από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πάτμου  δεσμεύεται ότι θα προγραμματιστεί έγκαιρα το Συναπάντημα για το 2017 και θα υλοποιηθεί σωστά και αποτελεσματικά όπως έχει μέχρι σήμερα αποδείξει με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει.