Παράταση ενός μηνός στην ανέλκυση- απομάκρυνση του ημιβυθισμένου σκάφους «LADY ANGEL» από το λιμάνι Καλύμνου.

623

Παράταση ενός μηνός, δόθηκε από το ΔΛΤ Καλύμνου στην ανάδοχο εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ μετά από αίτημα της, για τις εργασίες ανέλκυσης – απομάκρυνσης του ημιβυθισμένου σκάφους «LADY ANGEL»από το λιμάνι Καλύμνου.

Να θυμίσουμε ότι η σχετική σύμβαση του ΔΛΤ με την ανάδοχο εταιρεία για την ανέλκυση – απομάκρυνση του υπογράφηκε πριν 3,5 μήνες περίπου στις 7 Μαϊου 2016 και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της απομάκρυνσης του σκάφους έληξε την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016,χωρίς αυτή να πραγματοποιηθεί.

Με την παράταση που δόθηκε για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και την 17/09/2016, όπου και θα ισχύουν οι ίδιοι όροι.

Ο βασικός λόγος που προβλήθηκε για να δοθεί η παράταση του ενός μηνός ήταν προκειμένου να διατεθεί στην Εταιρεία, ελεύθερος ο απαιτούμενος χερσαίος και θαλάσσιος χώρος, ώστε ο πλωτός γερανός να εγκατασταθεί παραπλεύρως του ναυαγίου. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο είναι πειστικός ο λόγος αυτός, αφού πέρασαν 3 ολόκληροι μήνες χωρίς να έχει γίνει κάποια ενέργεια, σημασία έχει ότι το ημιβυθισμένο σκάφος παραμένει στην θέση του, δημιουργώντας μία άσχημη εικόνα στην είσοδο του εξωτερικού μόλου.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά και μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2016 που είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία απομάκρυνσης του σκάφους, αυτή θα έχει πραγματοποιηθεί και δεν θα υπάρξουν νέες αναβολές και παρατάσεις