Γερμανία– Αγγλία– Αυστραλία οι 3 χώρες που κατά σειρά προτίμησαν οι Έλληνες για να μεταναστεύσουν λόγω οικονομικής κρίσης.

1820

Η χώρα μας βιώνει ακόμα μία μαζική μετανάστευση στη σύγχρονη ιστορία της, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία δείχνουν ότι μέσα στην πενταετία 2010 – 2015 πάνω από 332.000 Ελληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Το έγγραφο κατέθεσε το Υπ. Εξωτερικών στη Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση που υποβλήθηκε ,στο οποίο γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των μεταναστευτικών ροών των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Το έγγραφο αυτό στην εισαγωγή του αναφέρει:

Σε απάντηση της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Ερώτησης, θεωρείται, από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, απαραίτητο να επισημανθεί ότι δεν υφίσταται διαδικασία υποχρεωτικής δήλωσης και καταγραφής των Ελλήνων που διαβιούν στο Εξωτερικό στις κατά τόπους Ελληνικές Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές. Τούτου δοθέντος, παραθέτουμε στοιχεία που συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και τα οποία αφορούν σε μεταναστευτικές  ροές Ελλήνων από το 2010, συνεπεία της οικονομικής κρίσης, προς χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας και τον Απόδημο Ελληνισμό.

Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία αυτά, για τους προαναφερθέντες λόγους, προσεγγίζουν, χωρίς να αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια, την πραγματικότητα, αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα

Την 1η θέση στις Χώρες που προτιμήθηκαν έχει η Γερμανία με 157.055 άτομα. Ακολουθεί η Αγγλία με 51.859 άτομα,ενώ στην 3η θέση βρίσκεται η Αυστραλία με 45.000 άτομα.

Για την Αυστραλία το έγγραφο του Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Σύμφωνα με στοιχεία των διπλωματικών μας Αρχών (2015), αφίξεις Ελλήνων παρατηρήθηκαν μετά το 2010, με ροή περί τους 9.000 κατ’ έτος.

Οι περισσότεροι, όμως, εξ αυτών δεν καταγράφονται ως νέες αφίξεις, γιατί πρόκειται για Ομογενείς με διπλή υπηκοότητα, που είχαν παλιννοστήσει και επιστρέφουν λόγω της κρίσης από την Ελλάδα στην Αυστραλία.

Συνεχίζεται, επίσης, η άφιξη νέων με σπουδαστική βίζα, που τους επιτρέπει και μερική απασχόληση. Η εφαρμογή -από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2016 της διμερούς Συμφωνίας Ελλάδος- Αυστραλίας για την κινητικότητα των Νέων ( Work and Holiday Visa) θα βοηθήσει πολλούς νέους, αποφεύγοντας έτσι τη σπουδαστική βίζα που έχει δίδακτρα.

Να σημειώσουμε ότι από πλευράς Καλυμνίων που μετανάστευσαν από το 2010 και μετά  η Αυστραλία βρίσκεται μακρά πρώτη στις Χώρες που προτιμήθηκαν και φυσικά το Ντάργουιν έχει την τιμητική του. Βέβαια και εδώ ισχύει ότι περισσότεροι, ,εξ αυτών που πήγαν στην Αυστραλία  δεν καταγράφονται ως νέες αφίξεις, γιατί πρόκειται για Ομογενείς με διπλή υπηκοότητα, που είχαν παλιννοστήσει και επέστρεψαν λόγω της κρίσης στην Αυστραλία.

Παραθέτουμε παρακάτω τον πίνακα με τις Χώρες που μετανάστευσαν  και κατά προσέγγιση τον αριθμό των ατόμων με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού .

Ο πίνακας  είναι ενδεικτικός και δεν αποτυπώνει με ασφάλεια τα πραγματικά δεδομένα:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 157.055

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 51.859

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 45.000

ΚΥΠΡΟΣ 31.474

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 9.901

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8.000

Η.Π.Α. 6.340

ΑΥΣΤΡΙΑ 6.165

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΓΕΝΕΥΗ 5.000

ΒΕΛΓΙΟ 5.000

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 1.852

ΚΑΝΑΔΑΣ 1.616

ΔΑΝΙΑ 1.419

ΚΑΤΑΡ 650

ΚΟΥΒΕΙΤ 500

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 464

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 248

ΚΟΥΒΑ 29

Σύνολο 332.572

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός