Διαγωνισμός για υποστήριξη εργασιών Ηλεκτρολογικής Λειτουργίας και Συντήρησης στον ΑΣΠ Καλύμνου.

824

Διαγωνισμός για υποστήριξη εργασιών Ηλεκτρολογικής Λειτουργίας και Συντήρησης στον ΑΣΠ Καλύμνου.

Παραθέτουμε αυτούσια την Περίληψη Διακήρυξης:

%ce%b4%ce%b5%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός