Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αδειών Λειτουργίας και Χρήσης Μουσικών Οργάνων του Δήμου Καλυμνίων.

1784

Εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός Αδειών Λειτουργίας και Χρήσης Μουσικών Οργάνων του Δήμου Καλυμνίων

Με τον κανονισμό αυτό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και στους υπαίθριους χώρους.

Ειδικότερα:

Το άρθρο 5 του κανονισμού αναφέρεται στην χρήση μουσικής στον Υπαίθριο χώρο καταστήματος.

Το Άρθρο 6 του κανονισμού αναφέρεται στο περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια της άδειας μουσικής καθώς και το αναγκαίο παράβολο που πρέπει να καταβληθεί για την έκδοση της.

Το Άρθρο 7 αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις για ανανέωση –παράταση της άδειας μουσικής  ενώ το άρθρο 8 αναφέρεται σε ειδικές περιπτώσεις χορήγησής της.

Το Αρθρο 9 αναφέρεται στις κυρώσεις-πρόστιμα που προβλέπονται για τις περιπτώσεις μη ύπαρξης ή κακής χρήσης της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Μπορείτε να δείτε όλο τον Κανονισμό πατώντας εδώ

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός