Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Σχολής Δυτών Καλύμνου από την Περιφέρεια.

887

Από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες  για να ξεκινήσει  τη  λειτουργία της η Σχολή Δυτών Καλύμνου. Τα μαθήματα  θα αρχίσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα   στις 5 Οκτωβρίου 2016.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  ανταποκρινόμενη σε μια πραγματική ανάγκη  της περιοχής , κάλυψε και φέτος,  όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τη δαπάνη για την λειτουργία της Σχολής , ύψους 25.000 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί, ότι για την τρέχουσα περίοδο ο αριθμός των  ενδιαφερομένων σπουδαστών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και οι εγκεκριμένες θέσεις έχουν υπερκαλυφθεί. Το γεγονός αυτό δείχνει  τη σημασία της για τα νησιά μας  και την ανάγκη να συνεχίσει να λειτουργεί.