Οι Γονείς στην Ειδική Αγωγή.

1808

  Γράφει

 η Μαρίνα –Αγάπη Φράγκου *

Όλοι γνωρίζουμε πως η εικόνα του τέλειου και φυσιολογικού ανθρώπου είναι ένας μύθος. Ο καθένας από εμάς έχει δυνατότητες και αδυναμίες, ικανότητες και δυσκολίες. Μοιάζουμε μεταξύ μας αλλά συγχρόνως διαφέρουμε. Έτσι κάθε άτομο είναι μοναδικό και διατηρεί την δική του μοναδική προσωπικότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά που καθιστούν κάθε άτομο διαφορετικό από την ώρα της γέννησης του μέχρι και τον θάνατο του.

Με βάση αυτό τον τρόπο σκέψης μπορούμε να υποστηρίξουμε πως το ίδιο ισχύει και για κάθε παιδί και άτομο με ειδικές ανάγκες. Λέγοντας Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εννοούμε το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένα από τους σπουδαιότερους ρόλους στην Ειδική Αγωγή έχει η οικογένεια. Όλα τα μέλη αυτής μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το καθένα αναλαμβάνοντας τον δικό του ρόλο με έμφαση πάντα στον ρόλο των γονέων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρόλος του γονέα είναι ευρύτερος από τον ρόλο του εκπαιδευτικού ή του ειδικού, καθώς οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν το παιδί στα πλαίσιο του επιστημονικού τους παιδιού ενώ ο γονέας αντιμετωπίζει το παιδί του συνολικά. Επομένως ο γονέας είναι ο πλέον κατάλληλος να παρουσιάσει την ευρύτερη εικόνα του παιδιού στον εκπαιδευτικό.

 Οι εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η ανατροφή ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες, οδηγούν τους γονείς σε αναζήτηση πρακτικών και μεθόδων που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι για να βοηθήσουν το παιδί.  Ο παιδαγωγικός ρόλων των γονέων  μπορεί να είναι επιβεβαιωτικός, συμπληρωματικός ή ενισχυτικός.

 

-Επιβεβαιωτικός είναι ο ρόλος των γονέων όταν ενθαρρύνουν και ελέγχουν ή ακόμα συνεχίζουν στο σπίτι το έργο του σχολείου. Ο ρόλος αυτός έχει άμεση σχέση με την  επικοινωνία γονέα- εκπαιδευτικού και ονομάζεται έτσι αφού επιβεβαιώνει την εργασία του σχολείο στο σπίτι.

-Συμπληρωματικός είναι ο ρόλος των γονέων, όταν οι γονείς εισάγουν από μόνοι τους τα παιδία στις διαδικασίες μάθησης. Σε αυτόν τον ρόλο οι γονείς επιλέγουν τα μέσα, τον χρόνο και το χώρο που θα διεξαχθούν οι διαδικασίες μάθησης.

-Ενισχυτικός είναι ο ρόλος των γονέων που προσπαθούν να ενισχύσουν το παιδί σε ένα τομέα στο οποίο υστερεί.

Γενικά, σημαντική στην εκπαίδευση του παιδιού είναι η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς. Η εμπειρία και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών ή των ειδικών με την βοήθεια των γονέων που θα προβούν στην ενημέρωση και καθοδήγηση του σχετικά με τις ανάγκες του παιδιού τους είναι ικανά να φέρουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως η συνεργασία πρέπει να ορίζεται ως μια διαδικασία αμοιβαίας αποδοχής.

Αξιοποιήστε την δική σας μοναδικότητα και του παιδιού σας… 

 

*Μαρίνα-Αγάπη Φράγκου:Πτυχιούχος

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός