Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας για έξι οδηγούς του Δήμου Καλυμνίων.

874

Το ΔΣ Καλύμνου αποφάσισε τη σκοπιμότητα συμμετοχής έξι(6) οδηγών του Δήμου Καλυμνίων σε ειδικό σεμινάριο επιμόρφωσης, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.