Στην Αυστραλία πετιούνται στα σκουπίδια τρόφιμα αξίας περίπου $10 δις το χρόνο.

1187

Σύμφωνα με τελευταία έρευνα, στην Αυστραλία πετιούνται στα σκουπίδια τρόφιμα αξίας περίπου $10 δις το χρόνο ή κατά μέσο όρο $1.100 από κάθε νοικοκυριό.

Στην εν λόγω έρευνα -στην οποία πήραν μέρος 2.300 Αυστραλοί ηλικίας 18-65 χρόνων-, εντοπίστηκε ότι για κάθε παιδί στην οικογένεια δαπανώνται $30 περίπου για τρόφιμα, εκείνοι δε οι οποίοι πετούν περισσότερα τρόφιμα -περίπου 20% όσων ψωνίζουν- στα σκουπίδια είναι οι εικοσιπεντάρηδες.

Οι ερευνητές, αποδίδουν το φαινόμενο σε άγνοια, όσον αφορά την παρασκευή των τροφίμων.

Πάνω από 50% έχουν παντελή άγνοια για την καλλιέργεια κηπευτικών.

Πολλοί λίγοι ασχολούνται με ημερομηνίες λήξης των προϊόντων που αγοράζουν, ενώ υπάρχει η τάση να ξεχειλίζουν τα trolleys από ψώνια, πολλά από τα οποία είναι εκ των πραγμάτων προορισμένα για τα σκουπίδια.

Εντούτοις, υπάρχει μια σύσταση των ειδικών: «Ποτέ μην πηγαίνετε για ψώνια, όταν πεινάτε». Με άδειο στομάχι είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσετε πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να καταναλώσετε μέχρι την ημερομηνία λήξης, πολλές φορές.

Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να κάνετε μια λίστα από τα φαγώσιμα που χρειάζεστε άμεσα και από εκείνα που αντέχουν περισσότερο στα ράφια της αποθήκης ή του ψυγείο.

(ΠΗΓΗ:neoskosmos.com)
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός