Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το ΔΣ Καλύμνου με 10 θέματα στο πινάκιο.

952

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου αύριο Τρίτη 13η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων: α) Ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών & β) Επισκευή-Διαρρύθμιση Ισογείου χώρου του Δημοτικού Μεγάρου για την δημιουργία αρχείου

2. Έγκριση 10ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού –Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων, οικ. έτους 2016

3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου

4. Έγκριση της αριθμ. 112/1016 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου περί «Ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017»

5. Λήψη απόφασης για εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλα τα αναρριχητικά πεδία και τις ακτές-παραλίες του νησιού

6. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης λεωφορείου στην «Κάλυμνος Πολυδραστική Α.Ε. ΟΤΑ»

7. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 157/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

8. Λύση μισθωτικής σχέσης και λήψη απόφασης νέας δημοπράτησης για τη νήσο Γαϊδουρόνησο (Καλόλιμνο)

9. Επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων-Διάθεση πίστωσης

10. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα ανάθεσης της εργασίας ψηφιακής καταγραφής κοινοχρήστων χώρων σε GIS σύμφωνα με το νόμο 4315/24-12-2014