Τα τηλέφωνα του Νοσοκομείου Καλύμνου για επείγοντα περιστατικά.

5398

Προς ενημέρωση του κοινού, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» έχουν ως εξής:

166: Παραπέμπει στα κεντρικά του ΕΚΑΒ

22430 22166: Παραπέμπει στο ΕΚΑΒ Καλύμνου και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός