5 .800€ από το Δήμο Καλυμνίων για την επιχορήγηση των 2 αθλητικών Σωματείων στίβου του νησιού

836

5 .800 € θα διαθέσει ο Δήμος Καλυμνίων για την επιχορήγηση των 2 αθλητικών Σωματείων στίβου του νησιού .

Συγκεκριμένα με όμόφωνη απόφαση τοτ δημοτικού Συμβουλίου θα επιχορηγηθούν τα αθλητικά Σωματεία ΑΣΚ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» και ΑΣ  «ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000» με το ποσό των 2.900 ευρώ έκαστο.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός