Ακόμη μία αναβολή στην εκδίκαση στο Συμβούλιο Επικρατείας της προσφυγής του Δήμου Καλυμνίων για το ΧΩΡΙΟ.

765

Ορίστηκε ως επόμενη ημερομηνία συζήτησης η 13 Δεκεμβρίου 2016

Η προγραμματισμένη για την περασμένη Τρίτη  11 Οκτωβρίου 2016 εκδίκαση στο  Συμβούλιο Επικρατείας προσφυγής του Δήμου Καλυμνίων κατά της απόφασης της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την μη απογραφή ως αυτοτελών οικισμών του Χωριού και του Λαφασιού στην απογραφή 2011, αναβλήθηκε για μία ακόμη φορά.

Ως νέα ημερομηνία εκδίκασης ορίστηκε η Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και σύμφωνα πληροφορίες από νομικούς κύκλους είναι η τελευταία αναβολή που δίνεται στην υπόθεση.

Να θυμίσουμε ότι η  υπόθεση αρχικά  ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί, πριν 2 σχεδόν χρόνια  την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, αλλά αναβλήθηκε καθ’ όσον δεν είχε  ολοκληρωθεί η σχετική εισήγηση,από πλευράς Εισηγήτριας που είχε οριστεί από το Συμβούλιο Επικρατείας .

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες αναβολές, είτε λόγω μη ολοκλήρωσης της σχετικής εισήγησης,είτε λόγω απεργιών των δικηγόρων.

Στς 13 Δεκεμβρίου 2016 συγκεκριμένα θα συζητηθεί η προσφυγή που άσκησε ο Δήμος Καλυμνίων κατά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την ακύρωση:

α) της σιωπηρής απόρριψης της από 22-2-2013 αίτησης θεραπείας του (αρ. πρωτ: 2113/26-2-2013 εισερχομένων εγγράφων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η υπ’αριθμ. πρωτ: ΓΠ-161/28-3-2013 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, διά του προέδρου της, και

β) της υπ’ αριθμ. 11247/2012 Απόφασης «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011», που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας μας (ΦΕΚ Β΄3465/28 Δεκεμβρίου 2012), ως προς τη μη απογραφή των αυτοτελών οικισμών Χωρίου (Χώρας) και Λαφασίου του Δήμου Καλύμνου

Να επισημάνουμε ότι δυνάμει της με αριθμό 17/2013 Απόφασης , το Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμνίων διαπίστωσε ότι η ΕΛΣΤΑΤ αλλοίωσε τη βούληση του Καλυμνιακού λαού που εκφράζεται στην υπ’ αριθ. 46/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου που θέλει αυτοτελή οικισμό την Χώρα και το Λαφάσι, την οποία και επιβεβαιώνει.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος  Καλυμνίων θα παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης διά του δικηγόρου Καλύμνου Δημητρίου  Καρδούλια και των δικηγόρων  Αθηνών Λαμπρινής Μπρέσα και Κατερίνας Λαϊνά από το πρώην  δικηγορικό Γραφείο του έγκριτου Συνταγματολόγου και σημερινού υπουργού Εργασίας Γεωργίου  Κατρούγκαλου,

Η υπόθεση είχε ανατεθεί αρχικά στο δικηγορικό Γραφείο του Γ.Κατρούγκαλου, πριν αυτός υπουργοποιηθεί.