Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στην Κάλυμνο με πρωτοβουλία του ΔΛΤ.

1273

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου προέβη και αυτή τη χρονιά στην τακτική Ετήσια εκπαίδευση της Ομάδας που έχει συγκροτήσει για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητάς του. Η εκπαίδευση διήρκεσε δύο (2) ημέρες, την 20η και 21η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εξειδικευμένη επιχείρηση ΜΕΤΟΠΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν τα κατωτέρω θέματα:

Γενικά στοιχεία οργάνωσης για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης

 • Ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα
 • Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου, αλλά και των πλησίον των Λιμένων ευθύνης του, υπολοίπων Λιμενικών Εγκαταστάσεων της Νήσου.
 • Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους
 • Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό
 • Αδρομερής ανάλυση των σφαλμάτων στα οποία μπορεί να υποπέσει ο οιοσδήποτε σπεύσει να αντιμετωπίσει μία ρύπανση. Το εν λόγω τμήμα της εκπαιδεύσεως συνοδευόταν από πλούσιο φωτογραφικό υλικό από πραγματικά περιστατικά, ενώ αναφέρθηκαν και οι συνέπειες που ακολούθησαν τους λανθασμένους χειρισμούς, που είχαν αποφασιστεί ανά περίπτωση.
 • Καθαρισμός ακτογραμμών από ρύπανση πετρελαιοειδών
 • Χρήση ελαιοσυλλεκτών (Skimmers) για την περισυλλογή του πετρελαίου
 • Επιχειρησιακή Τακτοποίηση Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού: σημασία της και συνέπειες αμέλειάς της.
 • Διαχείριση Αποβλήτων που προκύπτουν από την αντιμετώπιση ρυπάνσεων
 • Βασική αναφορά συμβάντος ρύπανσης
 • Άσκηση επί χάρτου κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τους τρόπους αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης, σύμφωνα με όσα είχαν νωρίτερα αναλυθεί και έχοντας ως μέσο αντιμετώπισής του τον εξοπλισμό αντιρρύπανσης που το ΔΛΤ Καλύμνου ήδη διαθέτει.

Κατόπιν ολοκληρώσεως της θεωρητικής εκπαίδευσης, η Ομάδα κατευθύνθηκε στην Αποθήκη όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης του ΔΛΤ Καλύμνου, ο οποίος ελέγχθηκε επισταμένα, επιδιορθώθηκε και επανατοποθετήθηκε σε αυτή, όντας επιχειρησιακά τακτοποιημένος και απολύτως έτοιμος για χρήση.

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, έλαβε χώρα το πρακτικό τμήμα της Εκπαίδευσης, με την εκτέλεση Άσκησης Αντιμετώπισης Ρύπανσης στο Λιμένα της Καλύμνου. Το σενάριο της Ασκήσεως προέβλεπε την εμφάνιση ρύπανσης από Πετρελαιοειδή από σκάφος που ελλιμενιζόταν εντός του.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού έλαβε χώρα η παρέαση 150 μέτρων πλωτών φραγμάτων, με τα οποία κυκλώθηκαν δέκα (10) τουριστικά σκάφη και ένα (1) φουσκωτό σκάφος του Λιμεναρχείου Καλύμνου, στα οποία θεωρήθηκε ότι είχε καταλήξει η υποτιθέμενη ρύπανση. Για την απολύτως απαραίτητη επιχειρησιακά αγκύρωσή τους, χρησιμοποιήθηκαν δύο πλήρη σετ αγκυροβολίων.

Για την εκτέλεση της Άσκησης παραχωρήθηκε στο ΔΛΤ Καλύμνου το Αλιευτικό “Άγιος Σάββας”, το οποίο ανήκει σε εθελοντή, μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων της Καλύμνου.

Όπως κατέστη σαφές, στόχος του ΔΛΤ Καλύμνου παραμένει η οργάνωση του για την αυτοδύναμη αντιμετώπιση οιουδήποτε περιστατικού, ειδικά διαρροής πετρελαιοειδούς σε πρώτο χρόνο, διότι όπως είναι ευνόητο, αν μια πετρελαιοκηλίδα εξαπλωθεί αφενός θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομική ζωή του τόπου και αφετέρου οι εργασίες απορρύπανσης που αναπόφευκτα θα ακολουθήσουν, θα γίνουν εξαιρετικά δαπανηρές.

Κλείνοντας, το ΔΛΤ Καλύμνου ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στην Εκπαίδευση που οργάνωσε για την πολύτιμη παρουσία και συνδρομή τους και συγκεκριμένα το Λιμεναρχείο Καλύμνου, τους εκπροσώπους των Εταιριών ΔΕΗ, ΑΡΓΩ, ΚΑΤΡΗΣ, ΣΕΛΟΝΤΑ και βεβαίως όλους τους εθελοντές.

%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%ce%b4%cf%85%ce%bf

%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1

%cf%81%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b1

%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5