Η πρόταση του Δήμου Καλυμνίων για έγκριση 34 θέσεων απασχόλησης μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2016.

2682

Δείτε τις προτεινόμενες ειδικότητες

Από το Δήμο Καλυμνίων εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας, ότι ο Δήμος Καλυμνίων κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, την πρότασή του για έγκριση 34 θέσεων απασχόλησης μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2016.

          Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά οι ανάγκες των Δήμων σε προσωπικό καταχωρήθηκαν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και αντιστοιχήθηκαν πλήρως με τα έργα και τις επιμέρους δράσεις, που πρόκειται να εκτελεσθούν από τους Δήμους , στο πλαίσιο της υλοποίησης των Νέας Γενιάς Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

          Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΑΕΔ.

Επισυνάπτεται λίστα με τις ειδικότητες που έχει ζητήσει ο Δήμος Καλυμνίων για την στελέχωση και λειτουργική αναβάθμιση των  Υπηρεσιών του.

 Ειδικότητες

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

1ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

1ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ

1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

2ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ

9 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

3 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

2 ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

5ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Σύνολο θέσεων 34