Νέα ραβασάκια με τσουχτερά πρόστιμα στους καταστηματάρχες της παραλιακής Καλύμνου, αυτή την φορά για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης και παράνομης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

1887

Τελικά ο έλεγχος έχει χαθεί ,αφού τα διάφορα πρόστιμα «πέφτουν βροχή» στους καταστηματάρχες της παραλιακής και είναι άγνωστο που θα φτάσει το θέμα,

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalymnos-news.gr, αυτή την φορά Αστυνομικά όργανα του ΑΤ Καλύμνου, επέδωσαν σε καταστηματάρχες της παραλιακής Καλύμνου, έγγραφα που υπογράφει ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου Δημήτρης Πατρώνης και συνοδεύοντα από πολυσέλιδη αλληλογραφία και με τα οποία επιβάλλονται χρηματικές αποζημιώσεις υπέρ του δημοσίου και σε βάρος των καταστηματαρχών, ύψους μερικών χιλιάδων ευρώ, για παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας και αφορά σε  διάστημα που ξεπερνά τα 2 έτη δύο ετών ήτοι από 1/1/2014 έως και 16 Φεβρουαρίου 2016.

Να σημειώσουμε ότι τα πρόστιμα κυμαίνονται ανάλογα του κοινόχρηστου χώρου που έχει καταληφθεί και συγκεκριμένα, η τιμή κατά τετραγωνικό μέτρο είναι 28 ευρώ από 1/1/2014-31/12/2015 και 30 ευρώ από 1/1/2016..

Ενδεικτικά να αναφέρουμε, ότι σε  κατάστημα που καταλαμβάνει κοινόχρηστο  χώρο  43,5 τμ, επιβλήθηκε πρόστιμο –αποζημίωση ύψους 2.603 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται όχι μόνο σε ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης,  αλλά και σε άλους ιδιοκτήτες της παραλιακής που διαθέτουν άλλου είδους  καταστήματα.

Και το σημαντικότερο, έχουν επιβληθεί και σε ιδιοκτήτες που έμπροσθεν των καταστημάτων τους υφίστανται στέγαστρα ιδιοκτησίας του Δήμου Καλυμνίων, που έχουν κατασκευαστεί από Ευρωπαικό πρόγραμμα .

Να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, για το διάστημα από 17/2/2016 και μετά, που καθορίστηκε η Χερσαία ζώνη θα ζητηθούν από το ΔΛΤ Καλύμνου ,ως φορέας Διοίκησης και εκμετάλλευσης του χώρου, να ενημερώσει  το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας περιουσίας, για τις μισθώσεις που έχει κάνει, προκειμένου στη συνέχεια, για όσα δεν υπάρχει νόμιμη μίσθωση, να εκδώσει νέο πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για το υπόλοιπο διάστημα.

Να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω αποζημιώσεις που ζητά η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας περιουσίας Αιγαίου, δεν αφορούν σε πρόστιμα αυθαίρετης κατασκευής που ακολουθούν άλλη διαδικασία, αλλά αποτελούν αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου για παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας .

Κλείνοντας να επισημάνουμε ότι οι ιδιοκτήτες που τους επιβλήθηκαν τα εν λόγω πρόστιμα –αποζημιώσεις, δύνανται σε περίπτωση αντιρρήσεων, να ασκήσουν ανακοπή μέσα σε προθεσμία 30 ημερών ,από της κοινοποιήσεως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προσδιοριζομένης και τη δικασίμου ,προσκομίζοντας αποδεικτικό καταβολής 20% της καθοριζομένης αποζημίωσης.

Επίσης δύνανται να προτείνουν εξώδικη λύση της διαφοράς με αίτηση  προς την Υπηρεσία σε προθεσμία των 30 ημερών. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας, τα ποσά βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ.