Πρόσληψη 3 ατόμων από τον “Παιδικό – Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Καλυμνίων – ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου”.

1264

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, προχωρά ο  «Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων – ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου», που εδρεύει στην Κάλυμνο.

Οι 3 θέσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

1..ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

  1. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
  2. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

Η διάρκεια σύμβαση είναι πό την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Για τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές λεπτομέρειες στον Παιδικό – Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Καλυμνίων – ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου», Εν Αγίας Τριάδας, Τ.Κ. 85200, Κάλυμνος Ν. Δωδεκανήσου (τηλ. επικοινωνίας: 2243028736).