Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου στις 8:00 μμ το ΔΣ Καλύμνου με 7 θέματα.

1276

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου σήμερα Τρίτη 11η του μηνός Οκτωβρίου 2016, και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Εξέταση αιτήματος Λιμενικού Σώματος για εγκατάσταση αναμεταδότη VHF εντός δημοτικού ακινήτου

2.Έγκριση χώρων διεξαγωγής θεατρικών παραστάσεων στα πλαίσια της 28ης συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου στην Κάλυμνο

3.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και τρίτων στην Αμερική ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Δημάρχου του Τάρπον Σπρινγκς κ. Χρυσόστομου Αλαχούζου

4.Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την προμήθεια συστήματος ψηφιακής καταγραφής κοινόχρηστων χώρων σε GIS σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4315/2014(ΦΕΚ 269/24.12.2014 τεύχος Α΄)

5.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

6.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

7.Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο εσωτερικό