Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕ Καλύμνου για Τροποποίηση και επικαιροποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

1338

Η ΑΝΕ Καλύμνου καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τους μετόχους της εταιρείας , η οποία θα γίνει την Τετάρτη 23-11-2016 και ώρα 17:00  στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων ( αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση  και επικαιροποίηση  του Καταστατικού της Εταιρείας σε σχέση με την διάρκεια της, τους σκοπούς της και θέματα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1,2,3,4,9,12,36 και τις γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α και Δ του Καταστατικού .

Διάφορες Ανακοινώσεις

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός