Ελληνικά σε όλα τα νηπιαγωγεία της Αυστραλίας.

1275

Από το 2018 τα Ελληνικά θα διδάσκονται σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς της χώρας σύμφωνα με απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η απόφαση της κυβέρνησης συνδέεται με τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής μαθητών σε μαθήματα ξένων γλωσσών και θα θέσει σε εφαρμογή και ειδικά ηλεκτρονικά προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας για υπολογιστές και έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Ο αριθμός των μαθητών που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα μέχρι και την τελευταία τάξη του Λυκείου μειώθηκε από 40% έως περίπου 12% το 2014.

Το πρόγραμμα ονομάζεται “Polyglots”, δηλαδή “Πολύγλωσσοι”, και είναι μέρος του προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών ELLA. Έχει ήδη δοκιμαστεί σε πολλά νηπιαγωγεία της Νότιας Αυστραλίας.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Παιδείας Simon Birningham, με δηλώσεις του, προτρέπει τα νηπιαγωγεία σε όλη την Αυστραλία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει τέσσερις πρόσθετες γλώσσες. «Βλέποντας και ακούγοντας μικρά παιδιά να μετρούν, να μιλούν και να τραγουδούν σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους, θα καταλάβετε πόσο μπορεί να βοηθήσουν η ηλεκτρονική εφαρμογή και πόσο θετικά ήταν τα σχόλια από τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες» δήλωσε ο υπουργός.

Περίπου 8.500 παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν ήδη εγγραφεί στο πρόγραμμα: το 32% αυτών σπουδάζουν Κινεζικά, το 29% Ιαπωνικά, το 24% Γαλλικά, το 13% Ινδσονησιακά και το 2% Αραβικά. Από το 2017, η διδασκαλία της Ιταλικής και της Ισπανικής θα είναι διαθέσιμη και από το 2018 η Ινδική και η Νέα Ελληνική.

Ο κ. Birmingham δήλωσε η ισχυρή απορρόφηση των ασιατικών γλωσσών στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ήταν ένα θετικό σημάδι,.

“Παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών μεγαλώνουν πλέον στον ασιατικό αιώνα”.

Μια αξιολόγηση του προγράμματος ELLA της Deloitte διαπίστωσε ότι το 78% των γονέων έχουν ακούσει το παιδί τους να χρησιμοποιεί ξένες λέξεις στο σπίτι που τις είχε μάθει στο νηπιαγωγείο. Μάλιστα, τα μισά περίπου από τα παιδιά αυτά ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για τον πολιτισμό και την ιστορία της γλώσσας που μάθαιναν.

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί οι νηπιαγωγοί να είναι εξοικειωμένοι με τις γλώσσες που θα διδάσκονται τα παιδιά.

Η πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Σύγχρονων Γλωσσών, Anne-Marie Morgan, δήλωσε ότι το πρόγραμμα ELLA περιέχει μια καλή βάση για τα παιδιά που θα συνεχίσουν την μελέτη των γλωσσών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα θα κοστίσει $9,8 εκατομμύρια και επιπλέον $5,9 εκατομμύρια θα προέλθουν από τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.

(ΠΗΓΗ:neoskosmos.com)