Εξελέγη σε Επίσκοπο από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος Κατές.

3479
Ο νέος Επισκοπος Στ.Κατές με τον Μητροπολίτη Παίσιο

Στην εκλογή βοηθού Ἐπισκόπου, του Μητροπολίτου μας Λέρου, Καλύμνου και Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, προχώρησε πρίν λίγο ἡ Αγία και Ἱερά Σύνοδος του Οἰκουμενικού Πατριαρχείου, που συνεδριάζει υπό την  προεδρείαν  της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατόπιν προτάσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου,οι Συνοδικοί Ιεράρχες εξέλεξαν παμψηφεί τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Αρχιμανδρίτη Στέφανο Κατέ, ὑπό τον ψιλόν τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Στρατονικείας.

Ὁ εψηφισμένος Επίσκοπος, μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, αύριον 29ην Νοεμβρίου 2016, μεταβαίνουν εις Βασιλεύουσαν, διά τό Μικρόν καί Μέγα Μήνυμα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ  ΒΟΗΘΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΙΑΣ  κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΚΑΤΕ

 

Ὁ εψηφισμένος Θεοφιλέστατος κύριος Στέφανος (κατά κόσμον Αθανάσιος) Κατές του Ευαγγέλου, γεννήθηκε στην Ζυρίχη Ἐλβετίας, τήν 1ηὈκτωβρίου 1969.

Τις ἐγκύκλιες σπουδές του ολοκλήρωσε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Τό 1987 εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Ὑπαξιωματικῶν, και  μετά την αποφοίτησή του ἀπο τήν Σχολή, υπηρέτησε ευδοκίμως στον Ἑλληνικό Στρατό, ως Μόνιμος Ὑπαξιωματικός, επί 12 συναπτά έτη.

Τό 1998, υποβάλλων κανονικώς την παραίτησίν του, αποστρατεύθηκε από τις τάξεις του Ἑλληνικού Στρατού και εισήλθε ειςτις τάξεις των κληρικών, ὅπου χειροτονήθηκε Διάκονος στίς 6 Ἰανουαρίου 1999, από τόν τότε Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου κι ίἈστυπαλαίας Νεκτάριο.

Στίς 9 Δεκεμβρίου 2001 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ὑπό του ιδίου Μητροπολίτου,και ἀνέλαβε καθήκοντα ἐφημερίου στον Ἱερό Ναό Παναγίας Βοθύνων Καλύμνου, ἕω ς τον Ἰανουάριο του 2004, ὁπότε καί μετετέθη στον Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό «Εὐαγγελισμός της Θεοτόκου» Λέρου.

Ὡς ἱερατικώς προϊστάμενος πρωτοστάτησε στήν ἐκ βάθρων ἀνακαίνισιν και ἀποκατάστασιν, εἰς τό παλαιόν κάλλος, του ὡς ἄνω Ἱερού Μητροπολιτικού Ναού, καταστήσας αυτόν σήμερον εκκλησιαστικόν μνημεῖον – κόσμημα της Λέρου.

Τόν Δεκέμβριο του 2010, διορίσθηκε Ἱεροκήρυκας της Ἱεράς Μητροπόλεως, θέσιν την ὁποίαν κατέχει εως και σήμερον, κηρύττων τόν Θείον Λόγον σε κάθε περίστασιν.

Διατηρεί ἀπό πενταετίας ἑβδομαδιαίες ραδιοφωνικές ἐκπομπέςστά τοπικά Μ.Μ.Ε.

Ἀπότό 2002 ἕωςτό 2004, διετέλεσε Διευθυντής του Ὀρφανοτροφείου Ἀρρένων Καλύμνου.

Ἀπό τό 2007 ἕως και σήμερα, διατελεί Διευθυντής του Ἰσιδωρείου Ἐκκλησιαστικού Γηροκομείου Λέρου, φροντίζων διά τήν εὔρυθμον αυτού λειτουργίαν και την καλήν διαβίωσιν των γερόντων, ὡς μαρτυρούν τα γελαστά πρόσωπά των.

Είναι ὑπεύθυνος Ἐφημέριος των Στρατιωτικών Μονάδων καί Σωμάτων Ἀσφαλείας της νήσου Λέρου. Συχνά δέ ἐπισκέπτεται τις ἀκριτικές νησίδες μεταφέρων εἰς τούς στρατευμένους τόν παλμόν τη ςἘκκλησίας και της Πατρίδος.

Τυγχάνει ἀπόφοιτος του Θεολογικοῦ Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λαβών το πτυχίον του με βαθμόν «λίαν καλῶς».

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2015, ἔλαβε το ὀφφίκιο του ἀρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου.

Ἐκπροσωπεί επιτυχώς και εὐόρκως την Ἱερά Μητρόπολιν σε όλα τα Συνέδρια περί των αἱρέσεων καί του προσκυνηματικού τουρισμού, πάντοτε μέ λόγο μαχόμενος κατά των  αἱρέσεων πού σήμερα μαστίζουν την Πατρίδα μας.

Εὑρίσκεται πάντοτε εἰς τό πλευρό των ἀσθενών καί των προσφύγων κάθε θρησκείας και φυλής των HotSpot της νήσου Λέρου, παρακολουθών ἐκ του σύνεγγυς τήν ὁμάδα τῶνΜονοφυσιτών ἀδελφών, ὡς σύνδεσμος αὐτών και της Ἱεράς Μητροπόλεως ἐνΛέρῳ.

Πρός τον σκοπόν αὐτόν έχει ἀγαστή συνεργασία μετά του Ἐπάρχου, του Δημάρχου κα των λοιπών τοπικών Ἀρχών, σέ θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού.

Ὡς πνευματικός της νήσου Λέρου καθοδηγεί την νεολαία εἰς την Ἐκκλησίαν και τήν ἠθική τελειότητα.

Κατέχει τήν θέση του ὑπευθύνου της Σχολής Γονέων της Ἱεράς Μητροπόλεως, φροντίζων την λειτουργίαν αὐτής διά καταλλήλων και διακεκριμένων ὁμιλητών (Μητροπολίται, καθηγηταί πανεπιστημίου, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.λ.π.).

Τήν 28ην Νομεβρίου τ.ἔ. ἐξελέγη ὑπό της Ἁγίας και Ἱεράς Συνόδου του Οἰκουμενικού Πατριαρχείου, τη προτάσει του Οικουμενικού  Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παμψηφεί, Βοηθός Ἐπίσκοποςτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, ὑπό τον ψιλόν τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπή ςΣτρατονικείας.