Επιτροπή θα εγκρίνει τη δημιουργία νέων διαδρομών στα αναρριχητικά πεδία Καλύμνου.

1562

Στη σύσταση Επιτροπής προχώρησε ο Δήμος Καλυμνίων, η οποία θα εξετάζει και θα εγκρίνει τη δημιουργία νέων διαδρομών στα αναρριχητικά πεδία Καλύμνου.

Την επιτροπή θα συγκροτούν:

  1. Γεώργιος Χατζησμάλης ,υπάλληλος του Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού
  2. Εκπρόσωπος της Εθελοντικής Ομάδας διάσωσης Καλύμνου
  3. Αριστείδης Θεοδωρόπουλος ,οδηγός βουνού και εκπαιδευτής αναρρίχησης.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η εξέταση αιτημάτων δημιουργίας  νέων αναρριχητικών διαδρομών και η παροχή της αρχικής σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία τους.

Η συγκεκριμένε επιτροπή θα έχει εισηγητικό χαρακτήρα και οι αποφάσεις της θα επικυρώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παροχή της αρχικής  σύμφωνης γνώμης θα συνοδεύεται από το «πρωτόκολλο δημιουργίας νέων αναρριχητικών διαδρομών» το οποίο θα συντάσσεται από την Επιτροπή και θα παρουσιάζεται στο ΔΣ για έγκριση