Η αίθουσα της Σχολής Δυτών στον Αλιευτικό Σύλλογο για να χρησιμοποιηθεί ως Γραφείο του Συλλόγου.

907

Με απόφαση του, το ΔΛΤ Καλύμνου προχώρησε στην παραχώρηση χώρου απλής χρήσης της αίθουσας της Σχολής Δυτών, μετά το πέρας των μαθημάτων, στον Αγροτικό –Αλιευτικό σύλλογο Δυτών-Σπογγαλιέων- Οστρακαλιέων και Επεξεργασίας Σπόγγων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν γραφείο του συλλόγου τους.

Το χρονικό διάστημα παραχώρησης ορίζεται έως τις 31/12/2017

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός