Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην περιοχή Γιαννοχώραφα από το Δήμο Καλυμνίων.

1579

Στη σύνταξη μελέτης και στην κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων προχωρά ο Δήμος Καλυμνίων.

Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Καλυμνίων στην περιοχή Γιαννοχώραφα.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις αρμοδιότητες των Δήμων  περιλαμβάνεται και η περισυλλογή και η εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων .