Καταψηφίστηκε από 5 δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης και δεν εγκρίθηκε η αύξηση κατά 16% των Δημοτικών τελών στην Κάλυμνο.

1202

Συζητήθηκε χθες Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2016, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η πρόταση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλυμνίων για την αύξηση των δημοτικών τελών.

Το θέμα αφορούσε στον νέο καθορισμό τελών Καθαριότητας-Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και η πρόταση που ήλθε από τη Δημοτική Αρχή ήταν να αυξηθούν τα Δημοτικά τέλη κατά 16%.

Να σημειώσουμε ότι τα τέλη είναι ανταποδοτικά και  όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση σκοπός της αύξησης είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών ιδίως στην καθαριότητα.

Τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα για το Δήμο  από την αύξηση αυτή, θα ήταν περίπου 200.000 ευρώ ,ενώ κατά μέσο όρο το κάθε νοικοκυριό θα επιβαρυνόταν κατά μέσο όρο 20 ευρώ ετησίως.

Τελικά η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε, αφού εκτός των 3 παρόντων δημοτικών Συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας,  ψήφισαν όχι στην αύξηση και 5 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης. Επίσης 2 δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης ψήφισαν παρών ενώ υπέρ της αύξησης ψήφισαν μόνο 5 δημοτικοί σύμβουλοι από τη συμπολίτευση.

Η πρόταση για αύξηση των δημοτικών τελών απορρίφθηκε με τελικό αποτέλεσμα 8 όχι ,5 ναι και 2 παρών.