Ξεκίνησαν οι εργασίες εκβάθυνσης στον εξωτερικό μόλο Καλύμνου για την προσέγγιση πλοίων τύπου BLUE STAR 1 και 2.

1544

Ξεκίνησαν οι εργασίες εκβάθυνσης στον εξωτερικό μόλο Καλύμνου προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για την προσέγγιση πλοίων τύπου BLUE STAR 1 και 2.

%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%bf%cf%85

Ήδη στον χώρο βρίσκεται πλωτός γερανός και εκτελούνται εργασίες σύμφωνα με την μελέτη του έργου, ο τίτλος του οποίου  όπως αναφέρεται στη σύμβαση είναι «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΉΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ,ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» .

Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 100.700 ευρώ.

Ουσιαστικά πρόκειται για εργασίες εκβάθυνσης στον εξωτερικό μόλο από τα 7,50 μέτρα που είναι τώρα, στα 9,5 μέτρα.

Με την ολοκλήρωση του έργου ,ο εξωτερικός μόλος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση πλοίων τύπου BLUE STAR 1και 2,αφού πλέον ο ισχυρισμός της ATTICA GROUP ότι το προηγούμενο ωφέλιμο βάθος των 7,5 μέτρων ήταν οριακά επαρκές µόνο όταν δεν επικρατεί κυµατική διαταραχή, δεν θα ισχύει πλέον.

Να σημειώσουμε ότι η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαίου 2016 ,αλλά καθυστέρησε η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη του έργου, λόγω της προσέγγισης στον εξωτερικό μόλο το δίμηνο Ιουλίου –Αυγούστου το πλοίου «ΚΡΗΤΗ 1»

Η  σύμβαση για την εκβάθυνση στον εξωτερικό μόλο Καλύμνου υπογράφηκε την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016 .

Τη σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους του ΔΛΤ Καλύμνου ,ο Πρόεδρος Σακελλάρης Τηλιακός και εκ μέρους την αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ο Νικόλαος Κρούσκος.

 Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις  το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβαση ήτοι μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης,  διαπιστώθηκε ότι λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, υπήρχε υπέρβαση από τις 100.000 ευρώ κατά 700 ευρώ και υπογράφηκε νέα τροποποιημένη σύμβαση στις 26 Σεπτεμβρίου 2016. Ήτοι η ολοκλήρωση του έργου μεταφέρεται κατά ένα μήνα περίπου, στο τέλος Νοεμβρίου 2016.

 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επειδή ακούγονται διάφορα για το προηγούμενο έργο που αφορούσε στην θωράκιση του κρηπιδότοιχου και στην αποκατάσταση των εκτεταμένων  υποσκαφών (σπηλαίωσης) στον πόδα του μόλου που είχαν δημιουργηθεί και οι οποίες έθεταν σε άµεσο κίνδυνο την ευστάθειά του, κρίνεται σκόπιμο  να παραθέσουμε τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με το νέο έργο. Αυτές αφορούν στην εκβάθυνση του ωφέλιµου βάθους, έµπροσθεν του κρηπιδότοιχου, εξωτερικά του προσήνεµου µόλου του Λιµένα Καλύµνου  και οι οποίες θα εκτελεστούν σε τρεις φάσεις σύμφωνα με τη νέα μελέτη όπως παρακάτω:

 Α’ ΦΑΣΗ: Κατά την πρώτη φάση θα πραγµατοποιηθεί η επιµεληµένη αφαίρεση µεµονοµένων Φυσικών Ογκολίθων από πρίσµα θωράκισης του ποδός του κρηπιδότοιχου που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας µε τη βοήθεια δύτη, χωρίς τη διατάραξη των υπόλοιπων Φυσικών ογκολίθων και της διατοµής του υφιστάµενου πρίσµατος θωράκισης.

Η στάθµη της θωράκισης στην υφιστάµενη κατάσταση φτάνει σε βάθος -7.50µ.

Θα αφαιρεθούν οι φυσικοί ογκόλιθοι διαβαθµίσεως 2500-5000Κg της υφιστάµενης εξωτερικής στρώσης θωρακίσεως, οι φυσικοί ογκόλιθοι διαβαθµίσεως 100-400Kg της υπόστρωσης µέχρι βάθους -9,50m και πλάτους ~ 6m έως το µέτωπο των υφιστάµενων τεχνητών ογκολίθων.

Η παρέµβαση αυτή θα γίνει σε συνολικό µήκος ~ 42,00m.

Οι φυσικοί ογκόλιθοι που θα αφαιρεθούν, θα εναποτεθούν στον πόδα των υφιστάµενων φυσικών ογκολίθων του πρίσµατος θωράκισης του ποδός του κρηπιδότοιχου, σε στάθµη -12,00m έως -14,00m

 Β’ ΦΑΣΗ: Στην δεύτερη φάση προβλέπεται η επιµεληµένη καθαίρεση των τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός. Θα γίνει ελεγχόµενη χαλάρωση Η χαλάρωση προτείνεται να γίνει µε Wagon Drill, από ξηράς δηλαδή από την ανωδοµή του µώλου ή από πλωτό µέσο. Θα γίνει κατά µήκος προρηγµάτωση από το -7,50 έως το -9,50, Εναλλακτικά µε µικρή σφύρα για ήπια και τµηµατική καθαίρεση από τη θάλασσα προς το κρηπίδωµα. Με τη βοήθεια δύτη και τη χρήση σφύρας ή Wagon Drill και υποβρύχιου κρουστικού αεροσυµπιεστή (compresair) το µέτωπο του υφιστάµενου ύφαλου σκυροδέµατος προβλέπεται να γίνει κεκλιµένο (µε κλίση 1:2) αντί κατακόρυφου. Τέλος για την επίτευξη – όσο το δυνατόν περισσότερο – οµοιόµορφης στάθµης στα –9,50 m (από Μ.Σ.Θ.) θα χρησιµοποιηθούν σακκόλιθοι πλήρωσης των κενών της υποκείµενης στρώσης από φυσικούς ογκόλιθους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποκλειστεί η καθαίρεση µε εκρηκτικά ή µε έντονη κρουστική µέθοδο. Οι Τεχνητοί Ογκόλιθοι που θα αφαιρεθούν, θα εναποτεθούν στον πόδα των υφιστάµενων φυσικών ογκολίθων του πρίσµατος θωράκισης του ποδός του κρηπιδότοιχου, σε στάθµη -12,00m (από Μ.Σ.Θ.) σε στάθµη -14,00m (από Μ.Σ.Θ.) στην ανατολική πλευρά.

 Γ’ ΦΑΣΗ: Τέλος, στην τρίτη φάση θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες για τις νέες κατασκευές.  Εξοπλισµός µε προσκρουστήρες πρυµνοδετήσεως.

Για να διατηρηθεί η ελάχιστη απόσταση 1m του πρυµναίου τµήµατος του πλοίου από την κρηπίδα, θα τοποθετηθούν προσκρουστήρες πρυµνοδετήσεως.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός