Προσλήψεις 4 εποχικών υπαλλήλων από ΔΕΗ για ανάγκες της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών /ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ.

821

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) , ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8) μηνών.

Συγκεκριμένα:

Α)  Δύο (2) άτομα Ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων – Υπογείων),

Β)  Δύο (2) άτομα Ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου Δ.Ε.

για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών /ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ

Οι υποψήφιοι της Ειδικότητας  Α) πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 45 ετών και της Ειδικότητας Β) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Λεπτομέρειες και πλήρη περίληψη της ανακοίνωσης, μπορείτε να βρείτε στη «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ» του Σαββάτου 12 Νοεμβρίου 2016 που κυκλοφορεί.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός