Πρόσκληση συμμετοχής στο καλεντάρι πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019.

704

Με σκοπό των προγραμματισμό των εκδηλώσεων  που θα λάβουν το 2017, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί τους πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και  επιθυμούν να εντάξουν τις εκδηλώσεις που οργανώνουν στο Πολιτιστικό καλεντάρι της Περιφέρειας για το 2017,  να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ  (www.pnai.gov.gr) και να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην φόρμα «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» καθώς και τις δράσεις που κάθε φορέας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει για το 2017.

Προκειμένου να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμό των εκδηλώσεων, η καταχώρηση των δράσεων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί, το αργότερο,  μέχρι της καταληκτικής ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2016.