Σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν θα παραβρεθεί στις σημερινές 3 διαφορετικές τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου Καλύμνου η Παράταξη Ι.Μαστροκούκου.

1084

Με επιστολή που φέρει τίτλο « Θεσμική εκτροπή στην σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» και απευθύνει στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Ψαρά, η Παράταξη του Ι.Μαστροκούκου κάνει γνωστό ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν πρόκειται να παραβρεθεί  στα τρία (3) διαφορετικά Δημοτικά Συμβουλια που έχουν προγραμματισθεί  την ίδια ημέρα, καθόσον θεωρεί παράλογη, υπεροπτική και κυρίως παράνομη την λειτουργίας του Προέδρου.

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφία Ιωάννη Μαστροκούκου.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΚΑΛΥΜΝΟΣ 18/11/2016

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλυμνίων

Κοιν.  Δήμαρχο Καλυμνίων

ΜΜΕ

ΘΈΜΑ: « Θεσμική εκτροπή στην σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Κύριε πρόεδρε, λάβαμε τις προσκλήσεις σας, για σύγκληση τριών (3) διαφορετικών Δημοτικών Συμβουλίων την ίδια ημέρα!!!!  Ως εξής:

1) Παρασκευή ,18 Νοεμβρίου 2016 ,ώρα 16:30, με δύο (2)θέματα στην ημερήσια διάταξη:

α) Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015

β)Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015

2 )Παρασκευή ,18 Νοεμβρίου 2016, ώρα 18:00, με  δεκατέσσερα (14) σοβαρά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

3.) Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 ,ώρα 20:00, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

α)Έκκριση Προϋπολογισμού Δήμου Καλυμνίων έτους 2017

β)Έκκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Καλυμνίων και ΝΠΔΔ αυτού οικονομικού έτους 2017.

Με λύπη , σας επισημαίνουμε ότι η λειτουργία σας ,  ως προέδρου του Δ.Σ. ,είναι εντελώς αντίθετη με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Νόμου.

Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι 1) δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε την παράνομη αυτή λειτουργία σας. και 2) Αντιμετωπίζετε τα  σοβαρά θέματα του τόπου μας, ως απλή διεκπεραιωτή διαδικασία για γραφειοκρατικούς λόγους, χωρίς να σας ενδιαφέρει η ουσία των θεμάτων, η συζήτηση τους και η σύνθεση απόψεων, προς όφελος των όλων Καλυμνίων.

Εις ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν πρόκειται να παραβρεθούμε στα ως άνω δημοτικά συμβούλια, ελπίζοντας  ότι θα αντιληφθείτε το μέγεθος της παράλογης, υπεροπτικής και κυρίως παράνομης λειτουργίας σας.

Για την Παράταξη

Ο Επικεφαλής

 ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ