Σε Τεχνικό Γραφείο θα ανατεθεί ο έλεγχος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καλυμνίων στο νομό Αττικής.

956

Στα πλαίσια της καταγραφής και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καλυμνίων, αποφασίστηκε και ο έλεγχος της κατάστασης των ακινήτων που βρίσκονται στο νομό Αττικής   και ανήκουν στο Δήμο.

Ο εργασία αυτή θα ανατεθεί σε Τεχνικό Γραφείο των Αθηνών, το οποίο θα προβεί στον έλεγχο, την καταγραφή και την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των προβλημάτων και των τεχνικών επίλυσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καλυμνίων στο νομό Αττικής.