Στην πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής θα προχωρήσει ο Δήμος Καλυμνίων για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους».

904

Ο Δήμος Καλυμνίων προκηρύσσει την πρόσληψη δύο  (2) Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/7/2017, για την  υλοποίηση  των Προγραμμάτων  «Άθληση για Όλους»,  περιόδου 2016-2017, με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής  μπορούν  να υποβάλλουν αίτηση μέχρι  18/11/2016, στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καλυμνίων ( Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου), στην κ. Ρηνιού Καλλιόπη τηλ. 22430-51601, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.