Στην πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου ειδικότητας ηλεκτρολόγου προχωρά ο δήμος Καλυμνίων.

1299

Στην πρόσληψη ενός  μόνιμου υπαλλήλου ειδικότητας ηλεκτρολόγου προχωρά ο δήμος Καλυμνίων.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου ΔΕ24  ειδικότητας ηλεκτρολόγου για να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές της Καλύμνου ,της Ψερίμου και της Τελένδου.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος  Καλυμνίων έχει κενές 3 θέσεις ηλεκτρολόγων λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού.