Συνάντηση Δημάρχου Ι.Γαλουζή με το νεο-εκλεγμένο Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου.

959

Συνάντηση με το νεο-εκλεγμένο Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου, είχε  σήμερα στο γραφείο του στο Δημοτικό κατάστημα, ο δήμαρχος Ιω. Γαλουζής, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία του Σχολείου και να γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός για την αντιμετώπισή τους .

Ο δήμαρχος αφού συνεχάρη το νέο Δ.Σ. και τον πρόεδρο Μιχ. Κυράννη για την ανάληψη των καθηκόντων του, δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου, θα βρίσκονται στο πλευρό της σχολικής κοινότητας -όποτε αυτό χρειάζεται- προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα όποια λειτουργικά και κτιριακά προβλήματα υπάρχουν.

Στο ιδιαίτερα πιεστικό ζήτημα της στέγασης των μαθητών του Σχολείου, που τέθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος επεσήμανε ότι οι  αίθουσες διδασκαλίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Σχολείου, αποφασίστηκε από κοινού να προωθηθεί εκ νέου η λύση της προσθήκης 4 αιθουσών στο παλιό διδακτήριο, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα προωθηθούν σύμφωνα με τη δέσμευση του κ. δημάρχου -το συντομότερο δυνατό- οι απαραίτητες διαδικασίες ένταξης του έργου κατασκευής των αιθουσών στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καθώς και δημοπράτησής του.