Σύνταξη μελέτης για νέο ελαιοτριβείο στο Βαθύ Καλύμνου.

1307

Με ομόφωνη απόφαση, το ΔΣ Καλύμνου ενέκρινε τη σκοπιμότητα σύνταξης μελέτης και κατασκευής νέου δημοτικού ελαιοτριβείου στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου.

Επίσης το ΔΣ εξουσιδότησε το Δήμαρχο Ι.Γαλουζή για να καταθέσει αίτημα στη ΓΔ Ανάπτυξης, Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, προκειμένου να δοθεί παράταση στη λειτουργία του υπάρχοντος ελαοιοτριβείου για 4 χρόνια, μέχρι να ολοληρωθούν οι διαδικασίες μεταφοράς και λειτουργίας του νέου ελαιοτριβείου.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ήδη πρόβλημα  στην εκ νέου αδειοδότηση του υφιστάμενου Ελαιοτριβείου στην Χώρα Καλύμνου, καθόσον λόγω της ανοικοδόμησης  στην περιοχή,  δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  δεν επιτρέπεται η  λειτουργία Ελαιοτριβείων  εντός οικιστικής περιοχής, παρά μόνο σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλες για την ανάπτυξη βιομηχανικής, ή βιοτεχνικής, δραστηριότητας.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός