Ως αβάσιμη και καταχρηστική απορρίφθηκε η δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας « 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»για το έργο της εκβάθυνσης στον εξωτερικό μόλο.

3577

Ως αβάσιμη και καταχρηστική απορρίφθηκε η από 17 Νοεμβρίου 2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας  « 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για το έργο της  εκβάθυνσης στον εξωτερικό μόλο Καλύμνου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  καλεί την ανάδοχο Εταιρεία να προχωρήσει άμεσα στην επανέναρξη των των εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr στην ειδική δήλωση διακοπής εργασιών η ανάδοχος Εταιρία αναφέρει μια σειρά αιτιάσεων και δήθεν διαπιστώσεων τεχνικής φύσεως, αναφορικά με το υφιστάμενο έργο αποκατάστασης της σπηλαίωσης και θωράκισης του κρηπιδότοιχου.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων, στo από 24 Νοεμβρίου 2016 απαντητικό της έγγραφο, απορρίπτει μία προς μία όλες τις αιτιάσεις της Εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρονται στα  συμπεράσματα  που καταλήγει η Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνιων, ότι η τεκμηρίωση των ισχυρισμών του εργολάβου είναι μόνο 4 αποσπάσματα βίντεο με υποβρύχιες βιντεοσκοπήσεις και όχι μόνο δεν υπάρχει η απαιτούμενη τοπογραφική μελέτη από την οποία προκύπτουν τα δήθεν ευρήματα με ακρίβεια ,αλλά αποδεικνύεται και ομολογείται από τον ανάδοχο ότι το σύνολο των ισχυρισμών του, βασίζεται σε εκτιμήσεις από μακριά (από Αθήνα) βάσει εντελώς αντιεπιστημονικών και απαράδεκτων μετρήσεων».

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα από τα συμπεράσματα του εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%cf%89%ce%bd

Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι οι δήθεν απαιτούμενες εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί από την μελέτη, αποτελούν απλά αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες προσωπικές εκτιμήσεις του συντάξαντος τη δήλωση και δεν μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν.

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει και η αναφορά της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ότι, η διαδικασία καθαίρεσης των υφιστάμενων Τεχνητών ογκολίθων από την ανάδοχο Εταιρεία ΔΕΝ έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, ενώ τόσο τα προϊόντα καθαίρεσης όσο και οι φυσικοί ογκόλιθοι από το τμήμα θωράκισης που καθαιρέθηκε ΔΕΝ τοποθετήθηκαν στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις αλλά σε άλλες τις οποίες αυθαίρετα ο ανάδοχος επέλεξε.