Έκθεση Ιστορικού υλικού και φωτογραφιών στο Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου.

813

Στο διατηρητέο παλαιό Νεοκλασικό κτίριο του Νικηφορείου 1ου Γυμνάσιου Καλύμνου , λειτουργεί  Έκθεση φωτογραφιών και άλλου Ιστορικού Υλικού .

Η επίσκεψη στο χώρο και στη βιβλιοθήκη  που στεγάζεται στο ίδιο ,  είναι ελεύθερη για τα τμήματα άλλων σχολείων και στους συμπολίτες μας.

Η Διεύθυνση του Σχολείου παρακαλεί για την πρότερη  συνεννόηση ή δυνατόν κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός