Αναβλήθηκε η συζήτηση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καλυμνίων στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ.

1635

Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά η συζήτηση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καλυμνίων που ήταν στο πινάκιο της χθεσινής συνεδρίασης, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016.

Συγκεκριμένα στο πινάκιο του ΔΣ , μεταξύ των θεμάτων ήταν η « Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την ανάθεση μελέτης εκπόνησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου».  

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Δήμαρχος Ι. Γαλουζής πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση του εν λόγω θέματος, λέγοντας ότι είναι κάτι που ζήτησε και ο Δ.Διακομιχάλης.

Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, αφού όπως ανέφερε η Δημοτική σύμβουλος Σεμίραμις Ψαρομπά, ο επικεφαλής της παράταξης της, με επιστολή του κατέθεσε την πρόταση του και δεν ζήτησε σε καμιά περίπτωση αναβολή του θέματος.

Τελικά ο Δήμαρχος είπε ότι θα έπρεπε να αναβληθεί η συζήτηση κάτι που εγκρίθηκε.

Προφανώς αυτό που οδήγησε το Δήμαρχο στην αναβολή του θέματος, είναι η εξέλιξη που υπήρξε, μετά την εξώδικη πρόσκληση που έστειλε η ανάδοχος Εταιρεία εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) Δήμου Καλυμνίων.

Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δ.Διακομιχάλη  έχει υπογράψει σύμβαση , με την εταιρεία που προέκυψε μετά από διαγωνιστική διαδικασία, για την «Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλυμνίων».

Μία όμως σύμβαση που για τους δικούς της λόγους, η σημερινή δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, την έχει “παγώσει” χωρίς όμως να έχει προχωρήσει στην λύση της.

Όπως έχει αποκαλύψει  το kalymnos-news.gr ,κατά του Δήμου Καλυμνίων για τη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, στράφηκε η εν λόγω ανάδοχος Εταιρεία εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) Δήμου Καλυμνίων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα  με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr ,την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 επιδόθηκε στο Δήμαρχο  Ι.Γαλουζή εξώδικη δήλωση-πρόσκληση—όχληση της «Σύμπραξης των μελετητικών γραφείων»  που εκπροσωπούνται από την Θ.Παπαγεωργίου αναδόχου της μελέτης «Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλυμνίων.»

Συγκεκριμένα η ανάδοχος  Εταιρεία  καλεί το Δήμο Καλυμνίων:

1.Να συμμορφωθεί με τις συμβατικές και εκ του νόμου υποχρεώσεις του και να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της μελέτης και υλοποίηση της σύμβασης.

2.Να παραδώσει άμεσα στη Σύμπραξη τα εγκεκριμένα ψηφιακά υπόβαθρα για την περιοχή μελέτης ,ώστε αν υπογραφεί αμέσως μετά την παράδοση αυτών ,το πρωτόκολλο εγκατάστασης του Αναδόχου και να λάβει χώρα επιτέλους η έναρξη της μελέτης.

3.Να προβεί άμεσα στον ορισμό και στη γνωστοποίηση των προσώπων που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.

4.Να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού –πιστοποίησης για την πληρωμή της προκαταβολής μετά του νόμιμου τόκου υπερημερίας,

Εν τω μεταξύ, ξεκάθαρη είναι η θέση της Ελάσσονος μειοψηφίας, αφού ο επικεφαλής της,  Δημήτρης Διακομιχάλης  με επιστολή του που έστειλε, καλεί το Δήμαρχο Ι. Γαλουζή να προχωρήσει άμεσα στην ενεργοποίηση και υλοποίηση της υφιστάμενης σύμβασης για την εκπόνηση ΓΠΣ.

 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός