Ανατροπές στο θέμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(Γ.Π.Σ) Δήμου Καλύμνου μετά την ψήφιση από τη Βουλή του σ/ν «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη».

1195

Ανατροπές έχουμε  στο θέμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) Δήμου Καλύμνου, μετά την ψήφιση από τη Βουλή  την περασμένη Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, του σ/ν «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη».

Με το νέο σ/ν «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» καταργείται ως όρος το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ ) και εφεξής θα υπάρχει το «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο» στα πλαίσια του «Ρυθμιστικού χωρικού Σχεδιασμού».

Η εξέλιξη αυτή φέρει ανατροπές στις σκέψεις της σημερινής Δημοτικής Αρχής να ακυρώσει την υφιστάμενη σύμβαση  που υπογράφηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δ.Διακομιχάλη για την «Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλυμνίων».

Μία σύμβαση που για τους δικούς της λόγους, η σημερινή δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, την έχει «παγώσει» χωρίς όμως να έχει προχωρήσει στην λύση της και το τελευταίο διάστημα έφερε στο ΔΣ θέμα συζήτησης « Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την ανάθεση μελέτης εκπόνησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου»με σκοπό να προβεί σε νέα ανάθεση εκπόνησης.

  Ένα θέμα όμως, που και τις δύο φορές που ήλθε προς συζήτηση, αναβλήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ι.Γαλουζή

 Βέβαια μετά την ψήφιση  του νέου σ/ν «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» και την κατάργηση του όρου του Γ.Π.Σ και την αντικατάσταση του με το «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο», η Δημοτική αρχή δεν έχει τη δυνατότητα της εκ νέου αναθέσης εκπόνησης Γ.Π.Σ , παρά μόνο την εκπόνηση  «Τοπικού Χωρικού Σχέδιου».

Μια τέτοια επιλογή θα σημαίνει ότι η Κάλυμνος για αρκετά ακόμα χρόνια θα παραμείνει χωρίς Πολεοδομικό Χωρικό Σχεδιασμό, αφού οι διαδικασίες είναι  χρονοβόρες, σε συνδυασμό ότι θα περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα Προεδρικά διατάγματα, οι απαραίτητοι εγκύκλιοι και ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής του νέου σ/ν.

Η μόνη λύση για να αποκτήσει η Κάλυμνος ένα σύγχρονο αναπτυξιακό Χωρικό σχέδιο, είναι να προχωρήσει άμεσα στην ενεργοποίηση και υλοποίηση της υφιστάμενης σύμβασης για την εκπόνηση ΓΠΣ.

Να επισημάνουμε ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται με το άρθρο 13 (μεταβατικές διατάξεις) παράγραφος 1, που σαφέστατα καθορίζει:

Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) ,Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και Πολεοδομικών Μελετών συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις δυνάμει των οποίων εκπονούνται.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός