Κατά του Δήμου Καλυμνίων για τη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων στράφηκε η ανάδοχος Εταιρεία εκπόνησης του ΓΠΣ Δήμου Καλυμνίων.

1521

Κατά του Δήμου Καλυμνίων για τη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, στράφηκε η ανάδοχος Εταιρεία εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλυμνίων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα  με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr  την περασμένη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 επιδόθηκε στο Δήμαρχο Ι.Γαλουζή εξώδικη δήλωση-πρόσκληση—όχληση της «Σύμπραξης των μελετητικών γραφείων»  που εκπροσωπούνται από την Θ.Παπαγεωργίου αναδόχου της μελέτης “Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλυμνίων.”

Συγκεκριμένα η ανάδοχος  Εταιρεία  καλεί το Δήμο Καλυμνίων:

1.Να συμμορφωθεί με τις συμβατικές και εκ του νόμου υποχρεώσεις του και να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της μελέτης και υλοποίηση της σύμβασης.

  1. Να παραδώσει άμεσα στη Σύμπραξη τα εγκεκριμένα ψηφιακά υπόβαθρα για την περιοχή μελέτης ,ώστε αν υπογραφεί αμέσως μετά την παράδοση αυτών ,το πρωτόκολλο εγκατάστασης του Αναδόχου και να λάβει χώρα επιτέλους η έναρξη της μελέτης.
  2. Να προβεί άμεσα στον ορισμό και στη γνωστοποίηση των προσώπων που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.
  3. Να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού –πιστοποίησης για την πληρωμή της προκαταβολής μετά του νόμιμου τόκου υπερημερίας,

 

Να θυμίσουμε για την εν λόγω σύμβαση που αφορά στην μελέτη «Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλυμνίων, τα παρακάτω:

Δημοτική Αρχή του Γ.Ρούσσου, στη δεύτερη τετραετία της, ασχολήθηκε με το θέμα εκπόνησης ΓΠΣ σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και το 2009 προκήρυξε διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» .

-Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 11 μελετητικά Γραφεία. Η αξιολόγηση των προσφορών έγιναν επί Δημαρχίας Δ. Διακομιχάλη μια χρονοβόρα διαδικασία που διήρκησε περισσότερο από 18 μήνες.

-Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ,αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου που ήταν μία Σύμπραξη 4 μελετητικών Γραφείων.

-Η Δημοτική Αρχή ο Δ.Διακομιχάλης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών  προχώρησε στην υπογραφή σχετικής σύμβασης ύψους 412.132,00 €  που με τον αναλογούντα ΦΠΑ 23%(94.790,36 €) ανέρχεται στο ποσό των 506.922,36 ευρώ.

-Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22 Αυγούστου 2014 και αναρτήθηκε στο Διαύγεια στις 02/09/2014.

-Συμβατικός  χρόνος υλοποίησης του έργου οι 10 μήνες .

ΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ» ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ι.ΓΑΛΟΥΖΉ.

Πριν 2 χρόνια και μόλις 3 μήνες μετά την ανάληψη της Δημαρχίας από το  Ι. Γαλουζή και συγκεκριμένα στις 5 Δεκεμβρίου 2014 , παραχωρήθηκε από το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Γαλιμιτάκη συνέντευξη προς τα  τοπικά ΜΜΕ, όπου ανακοινώθηκε  το «πάγωμα» της εν λόγω μελέτης που είχε υπογραφεί από την προηγούμενη Δημαρχία του Δ.Διακομιχάλη και η λύση της σύμβασης.

Όπως ανέφερε ο Ι.Γαλουζής:  «Η Κάλυμνος έχει ένα ΓΠΣ, το ΓΠΣ Οικισμού Καλύμνου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ615/ τεύχος τέταρτο/29/6/1987.Χρειάζεται αναθεώρηση. Εμείς λοιπόν δεν θα υπογράψουμε τη σύμβαση και θα προχωρήσουμε σε νέες διαδικασίες για την Αναθεώρηση του υφιστάμενου ΓΠΣ και δεν θα πάμε σε εκπόνηση νέου ΓΠΣ.

Στη συνέχει ο Ι.Γαλουζής είπε: Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα φέρουμε στο ΔΣ το θέμα της λύσης της σύμβασης και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου και την ένταξη σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.»

Το κύριο επιχείρημα  που χρησιμοποίησε τότε Ι.Γαλουζής για να προχωρήσει στην ακύρωση της σύμβασης είναι ότι θεωρούσε πολύ υψηλό το ποσό  των 506.922,36 ευρώ που δίνεται για την εκπόνηση της μελέτης ,λέγοντας ότι ο διαγωνισμός έγινε με τιμές του 2009 . Σήμερα όπως είχε πει ο Ι.Γαλουζής θα επιτευχθούν καλλίτερες τιμές.

Βέβαια από τότε πέρασαν 2 χρόνια, χωρίς η Δημοτικής Αρχή ,να προχωρήσει στην λύση της σύμβασης και να προχωρήσει την αναθεώρηση του υφιστάμενου ΓΠΣ .

ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Όπως προαναφέραμε από τότε πέρασαν 2 χρόνια , το θέμα δεν ήλθε στο ΔΣ και η σύμβαση  για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» δεν λύθηκε.

Στη συνεδρίαση του αυριανού ΔΣ 8 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ των θεμάτων στο πινάκιο υπάρχει και το θέμα « Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την ανάθεση μελέτης εκπόνησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου».

Μετά την εξώδικη δήλωση-πρόσκληση—όχληση της «Σύμπραξης των μελετητικών γραφείων» που αναφερθήκαμε παραπάνω ,δεν είναι γνωστό πως η Δημοτική αρχή θα αντιμετωπίσει το θέμα και ποια τροπή θα πάρει.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα στο φύλλο της “ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ” του Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου 2016.

 Η φωτογραφία είναι από τη συνέντευξη που παραχώρησαν στις 5 Δεκεμβρίου 2014 ο Δήμαρχος Ι.Γαλουζής και ο τότε Αντιδήμαρχος Ι.Γαλιμιτάκης