Μεταφέρθηκαν σε Ψέριμο και Τέλενδο οι 2 μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.

2762

Μεταφέρθηκαν χθες Δευτέρα στη Ψέριμο και σήμερα Τρίτη στην Τέλενδο οι δύο φορητές μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος .

Ήδη συνεργεία της προμηθεύτριας Εταιρείας  ΤΕΜΑΚ Α.Ε. προβαίνουν στις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των 2 μονάδων προκειμένου να τις θέσουν σε λειτουργία

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερα δημοσιεύματα  μας στο kalymnos-news.gr  για την προμήθεια των 2 μονάδων αφαλάτωσης  βρίσκεται σε εξέλιξη η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της προμηθεύτριας Εταιρείας ΤΕΜΑΚ Α.Ε. και της  ΔΕΥΑΚ.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.) για τις νήσους Ψέριμο και Τέλενδο, καθώς και σε όλες τις απαιτούμενες υποδομές, μελέτες και αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η κάθε μονάδα, θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), θα είναι προκατασκευασμένη και έτοιμη προς λειτουργία, εργονομικά τοποθετημένη εντός μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers).

Η προθεσμία παράδοσης του συστήματος, πλήρους λειτουργίας ορίζεται κατά μέγιστο σε έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στη διακήρυξη δηλαδή θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και λειτουργήσει οι εν λόγω μονάδες αφαλάτωσης μέσα στον Ιανουάριο  2017. Να σημειώσουμε ότι μετά από διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 2 Εταιρείες, η ΤΕΜΑΚ Α.Ε. πρόσφερε συνολική τιμή 625.950,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Η ΤΕΜΑΚ Α.Ε είναι η Εταιρεία που έχει τοποθετήσει στην Κάλυμνο τα 21 αυτόνομα συστήματα αφαλάτωσης.

Για την ιστορία να θυμίσουμε, ότι οι προσπάθειες για την προμήθεια των 2 μονάδων αφαλάτωσης που θα επιλύσουν το πρόβλημα υδροδότησης των 2 μικρών νησιών  ξεκίνησαν επί Προεδρίας στη ΔΕΥΑΚ του αείμνηστου Γιώργου Κοπανέζου οπότε και συντάχθηκαν οι σχετικές μελέτες . Μάλιστα  στις 18/12/2013 υποβλήθηκε σχετικό αίτημα ένταξης του έργου, το οποίο δεν καρποφόρησε λόγω αλλαγών που επήλθαν στο σχετικό πρόγραμμα .

Η νέα Διοίκηση της ΔΕΥΑΚ με Πρόεδρο το Γιώργο Τρικοίλη επανήλθε στο θέμα υποβάλλοντας πρόταση ένταξης του εν λόγου έργου που τελικά εντάχθηκε στις 7 Αυγούστου 2015 στο πρόγραμμα «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014.

Το έργο προκηρύχθηκε από τη ΔΕΥΑΚ και στις 18/5/2016 επί Προεδρίας  Γιώργου Μελά πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός που κατακυρώθηκε στην Εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε η οποία ήδη το εκτελεί και αναμένεται να το παραδώσει νωρίτερα από τον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο.

Κλείνοντας, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ, που συνέταξαν τις μελέτες,προχώρησαν τις διαδικασίες ένταξης, διεξαγωγής του διαγωνισμού και παρακολούθησης ολοκλήρωσης του έργου, που θα δώσει λύση στην υδροδότηση των 2 μικρών νησιών με άφθονο και ποιοτικό νερό.

Φωτογραφίες από την χθεσινή μεταφορά και τοποθέτηση της Μονάδας αφαλάτωσης στην Ψέριμο 

%cf%84%ce%b5%ce%bc%ce%b1%ce%ba-%ce%b5%ce%bd%ce%b1

%cf%84%ce%b5%ce%bc%ce%b1%ce%ba-%ce%b4%cf%85%ce%bf

%cf%84%ce%b5%ce%bc%ce%b1%ce%ba-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός