Νέα παράταση στην ολοκλήρωση εκβάθυνσης στον εξωτερικό μόλο μέχρι 15 Ιανουαρίου 2017.

1021

Με απόφαση που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, το ΔΣ του ΔΛΤ Καλύμνου σε έκτακτη συνεδρίαση του χθες Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016,  ενέκρινε την αποδοχή του αιτήματος της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού» μέχρι και την 15η /01/2017.

Πρόκειται για το έργο εκβάθυνσης στον εξωτερικό μόλο, προκειμένου να προσεγγίζουν τα πλοία τύπου Blue Star 1 και 2.

Εισηγούμενος το θέμα, ο  Πρόεδρος του ΔΛΤ Καλύμνου Σακελλάρη Τηλιακού, έθεσε υπόψη του Σώματος το αίτημα της αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που ζητάει παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου, 30 ημερολογιακών ημερών , δηλαδή μέχρι και τις 15/01/2017, διότι η παράταση που τους εδόθη μέχρι και τις 15/12/2016 (μετά την λήξη της σύμβασης στις 27/11/2016), δεν ήταν αρκετή για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω του ότι οι εργασίες βαθυμετρίας με σόναρ που τους ζητήθηκε να εκτελεσθούν, ολοκληρώθηκαν στις 15/12/2016, όπου και υποβλήθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να εξετασθούν.

Επίσης έθεσε υπ’οψιν του Σώματος την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων, που  είναι να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 30 ημερολογιακές μέρες, με αναθεωρήσεις διότι οι εργασίες βυθομέτρησης καθυστέρησαν περίπου 10 ημέρες, έως ότου να προσκομισθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός

Να θυμίσουμε  ότι η δημοπράτηση του έργου της εκβάθυνσης πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαίου 2016,αλλά καθυστέρησε η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη του έργου, λόγω της προσέγγισης στον εξωτερικό μόλο το δίμηνο Ιουλίου –Αυγούστου το πλοίου «ΚΡΗΤΗ 1».

Η  σύμβαση για την εκβάθυνση στον εξωτερικό μόλο Καλύμνου υπογράφηκε την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016 .

Τη σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους του ΔΛΤ Καλύμνου ,ο Πρόεδρος Σακελλάρης Τηλιακός και εκ μέρους την αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ο Νικόλαος Κρούσκος.

Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις  το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβαση ήτοι μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης,  διαπιστώθηκε ότι λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, υπήρχε υπέρβαση από τις 100.000 ευρώ κατά 700 ευρώ και υπογράφηκε νέα τροποποιημένη σύμβαση και με ολοκλήρωση του έργου στις 27 Νοεμβρίου 2016.

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016 μετά από αίτημα της αναδόχου Εταιρείας  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

Με τη χθεσινή απόφαση δόθηκε νέα παράταση μέχρι 15 Ιανουαρίου 2017.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός