Οι 2 φοιτήτριες από την Κάλυμνο που επελέγησαν να λάβουν τις υποτροφίες έτους 2016-2017 του΄΄Χριστοδουλακείου ιδρύματος-Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας΄

2429

Τα μέλη του Δ.Σ.του “Χριστοδουλακείου ιδρύματος-Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας” ομόφωνα αποφάσισαν υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού  έτους 2016-2017 να επιλεγούν:

Α.  Η Μαρία   Φερμάνη   από την Κάλυμνο

Β.  Η Σταυρούλα   Πολιά  από την Κάλυμνο

Αναμένεται η έγκριση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

 Για το ΔΣ

η  Πρόεδρος

 Λεμονιά   Αλεξοπούλου   
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός