Πιστοί στο “ραντεβού” ανθρωπιάς, ανελλιπώς κάθε χρόνο η Halikos Group και H Hotels.

2918

Ομογενείς του Ντάργουιν ενισχύουν την έρευνα για την αντιμετώπιση της λευχαιμία

Κάθε χρόνο η ελληνική εταιρία του Ντάργουιν The Halikos Group of Companies (επικεφαλής της οποίας είναι ο Γιάννης Χαλίκος) και η εταιρία H Hotels (με επικεφαλής τον Shane Dignan), χρηματοδοτούν το Ίδρυμα Leukaemia Foundation NT επικεφαλής του οποίου είναι ο πρώην υπουργός Κώστας Βατσκαλής .

Επιπλέον, προσφέρουν και εθελοντική εργασία στο ίδρυμα.

Φέτος και άλλες ελληνικές εταιρίες του Ντάργουιν ενίσχυσαν την εκδήλωση του ιδρύματος για την συγκέντρωση χρημάτων με στόχο την έρευνα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του αίματος.

Πρόκειται για τις εταιρίες Cerbis Ceramics της οικογένειας Τσίρμπα, Cento του Μιχάλη Μελάτου, Habitat Homes (συνέταιρος της εταιρίας είναι ο Γιώργος Καμίτσης) και Palmerston Pharmacy company του Tery Μπατάλη από την Δυτική Αυστραλία.

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Κώστας Βατσκαλής,ο  Γιάννης Χαλίκος και ο Shane Dignan

(ΠΗΓΗ: ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ)