Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση του Κυλικείου στο λιμένα Καλύμνου.

1251

Σε Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό προχωρά το Δ.Λ.Τ. Καλύμνου  για την παραχώρηση κτίσματος (κυλικείο) που βρίσκεται στην προβλήτα λιμένα Καλύμνου και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης λιμένα Καλύμνου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του ΔΛΤ Καλύμνου, την  Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017  .Από ώρα 12.00μ.μ. έως και 12:30, θα γίνει κατάθεση των κλειστών έγγραφων προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού και από ώρα 12.30 μέχρι 13.00 θα γίνει παρουσία των διαγωνιζομένων αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

Το κτίσμα που θα παραχωρηθεί για ενοικίαση , αποτελείται από:

α) κτίσμα διαστάσεων 112,50 τ.μ. και

β) από τους περιβάλλοντες το κτίσμα χώρους που είναι 85 τ.μ

Η παραχώρηση αυτή θα είναι τριετής, αρχής γενομένης από την έγκριση της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η τιμή εκκίνησης , ορίζεται σε 200,00€ μηνιαίως πλέον 3% ΕΚΟΕΜΝ που καταβάλλεται στο Λιμεναρχείο Καλύμνου, πλέον 3,6% χαρτόσημο.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός