Στην Κω μεταφέρονται οι 125 παράνομοι μετανάστες που ήλθαν στην Κάλυμνο την περασμένη Παρασκευή.

999

Στην Κω, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). μεταφέρονται οι 125 παράνομοι μετανάστες που ήλθαν στην Κάλυμνο την περασμένη Παρασκευή.

Η μεταφορά τους θα γίνει από την Κάλυμνο στην Κω (Μαστιχάρι) με το πλοίο (ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ) προκειμένου στη συνέχεια να μεταβούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Πυλί .

Τη δαπάνη μεταφοράς που ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ, καλύπτει ο Δήμος Καλυμνίων και βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού «Δαπάνες αντιμετώπισης προσφυγικού ζητήματος».