Συνήλθε αλλά δε συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου σε ένδειξη συμπαράστασης στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

1163

Συνήλθε  σήμερα Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016  το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου, στην προγραμματισμένη για τις 19.00 συνεδρίαση του, αλλά δε συζήτησε τα θέματα του πινακίου και διεκόπη η συνεδρίαση  σε ένδειξη συμπαράστασης στην γενική απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Συγκεκριμένα με την έναρξη της συνεδρίασης, το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ι.Γαλουζής, ο οποίος πρότεινε να διακοπεί η συνεδρίαση,προκειμένου να συμπαρασταθούν με αυτό τον τρόπο στην σημερινή γενική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Να σημειώσουμε ότι επιστολή για αναβολή της συνεδρίασης, είχε στείλει ο δημοτικός σύμβουλος Σάκης Χούλης. Η επιστολή αυτή αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο.

Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στις 20.00 με τα παρακάτω 16 θέματα που είναι στο πινάκιο:

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 34/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου» με θέμα: « Έγκριση σχεδίου Προύπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου» με θέμα: « Διόρθωση σχεδίου Προύπολογισμού βάσει της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας οικονομικού έτους 2017 και έγκριση επιμερισμού ποσών Προύπολογισμού σύμφωνα με το ΟΠΔ »
 3. Παράταση εξουσιοδότησης Δημάρχου για άρση δέσμευσης ΑΦΜ συνδημοτών μας για οφειλές μόνο από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ
 4. Εξέταση ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε» κατά της υπ΄αριθμ. 14960/26-08-2016 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων που αφορά το έργο «Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΑΜΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΑΦΑ»
 5. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση μετοχών ΑΝΕΚ από αποχωρήσαντα Δημοτικό Σύμβουλο
 6. Λήψη απόφασης για έκδοση νέων Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του έργου «Κατασκευής Λιμνοδεξαμενής Βαθύ νήσου Καλύμνου»
 7. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την ανάθεση μελέτης εκπόνησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
 8. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή παντός νομιμοποιητικού κειμένου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της υπό ανέγερσης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Σωματείο Γονέων, Φίλων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Καλύμνου «Ο Άγιος Παντελεήμων»
 9. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για δωρεάν παροχή χώρου & δωρεάν διαμόρφωσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Πανόρμου μεταξύ 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου & Αστυπάλαιας και του Δήμου Καλυμνίων
 10. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 137/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ. με θέμα: «Ψήφιση Π/Υ οικονομικού έτους 2017»
 11. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 138/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ. με θέμα: «Ψήφιση ΟΠΔ οικονομικού έτους 2017»
 12. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.100/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση χώρων στη ΔΕΥΑΚ για εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης σε Ψέριμο και Τέλενδο»
 13. Αποκατάσταση αυθαίρετων και παράνομων παρεμβάσεων επί της πλατείας Μασουρίου
 14. Αντικατάσταση μελών Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
 15. Έγκριση σκοπιμότητας προμηθειών
 16. Έγκριση μετακίνησης αιρετών