1.666 μόνιμες προσλήψεις στα Νοσοκομεία-Δύο(2) θέσεις για το Νοσοκομείο Καλύμνου.

2153

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Για το Νοσοκομείο Καλύμνου οι δύο(2) θέσεις είναι:

– ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ: Μία θέση

-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ: Μία θέση